De geschiedenis van het Klootschieten in Losser.

             Door: Johan Effing.
 
Misschien bent U wel per ongeluk op deze pagina terecht gekomen. Maar wie iets over de geschiedenis van klootschieters sport uit Losser zou willen lezen dan bent U misschien toch wel op de juiste plaats terecht gekomen. Hier staan verschillende artikelen in die over de geschiedenis van de Klootschieterssport in Losser gaan. Ik raad u dan ook aan om de paginaís die hier te vinden zijn eens te door lezen. Het is al meer dan 60 jaar geleden dat ik als kind voor de eerste keer een kloot in mijn handen kreeg en mijn eerste worp deed. In plaats van vooruit te schieten, wierp ik de kloot per ongeluk in de tegenover gestelde richting. Achter overtrekken, noemt men in vakterm zoín mislukte worp. Alleen iemand die de onderhandse klootschieters techniek niet goed beheerst die kan zo iets overkomen. Zo ben ik dus ook begonnen op een heideveldje bij Wegman in De Zoeke, dat rechts van de Glanerbrugdijk lag. Dit stukje heideveld is vele jaren geleden al omgetoverd tot weiland. Bijna een mensen leven lang heb de klootschiet geschiedenis in Losser meegemaakt. Het begon eind veertiger jaren op de oude baan van De Zoeke. Daar waar nu de tweede baan ligt, links op het Kolkersveld. In die tijd waren er ook nog klootschieters clubs in Overdinkel en de Beekhoek en in de De Lutte.
Heel vaag kan ik mij daarvoor ook nog de klootschieters baan langs de Haweg van de De Zoeke nog herinneren. Daarna speelden we op het Hannekerveld waar we met de jeugd van Vooruit Losser zelfs een keer kampioen werden. Joop Zwaferink was toen onze leider. Deze baan moest verdwijnen omdat daar het zwembad en de sportvelden werden aangelegd. We deden het eerste schot, tegenover, waar nu de ingang van de boerderij van het Erve Kraesgenberg ligt. Daarna speelden we een tijdlang op het Kolkersveld dat ik nog heb helpen speelklaar te maken. Ik weet nog dat ik samen met een ander lid van Vooruit Losser op een avond een diepe kuil hebben gegraven voor de vlaggenmast. In die tijd, de jaren vijftig, kwam nog bij niemand de gedachte op om de clubs die op het Hannekerveld speelden en door de aanleg van het zwembad en de voetbalvelden hun baan kwijtraakten een andere baan aan te wijzen. De clubs die toen op het Hannekerveld speelden keken toen natuurlijk ook naar het Kolkersveld dat wij als actieve leden van Vooruit Losser met toestemming van de eigenaar bespeelbaar hadden gemaakt. Hiermee was het begin van een conflict binnen de klootschieters van Losser en later ook in Twente geboren. Door allerlei vreemde vervelende dingen en gebeurtenissen mochten wij niet meer op het Kolkersveld spelen. Daarmee was de breuk binnen de klootschieters gemeenschap in Losser en Twente geboren. Hierna hebben we het Wiggersveld speel klaargemaakt. Dit is de baan waar we ook nu nog spelen. Het zou bijna 50 jaar een generatie lang duren voordat de eenheid in de klootschieters wereld zou worden hersteld. Er is in Losser zelfs een tijd geweest, als je vertelde dat je bij het klootschieten was, door verschillende mensen werd uitgelachen. Klootschieten werd door veel mensen jarenlang als een minderwaardige sport versleten. Persoonlijk heb ik de onenigheid en waarom verschillende mensen op deze sport neer keken nooit goed kunnen begrijpen. Misschien dat ook sociale verschillen tussen de bevolkingsgroepen in Losser toen en een gebrek aan kennis van de historie van Losser een grote rol speelden. Op het hoogte punt van de onenigheid werd er wel eens gefluisterd dat er eerst een volgende beter opgeleide generatie de leiding moest overnemen om de eenheid te herstellen. Jammer genoeg is dit uitgekomen. Al enkele jaren is het nu zover dat alle clubs uit Losser weer tegen elkaar spelen. Dit is toch wel een felicitatie waard aan de jongere generatie. Maar de laatste jaren is het echter met de klootschieterssport in Losser wat het aantal clubs betreft snel achteruit gegaan. Dorp Losser een vereniging met een rijke historie bestaat niet meer. Ook De Straot en Dinkeldorp, Vooruit 1911 zagen het leden aantal fors verminderen. Uit deze vier clubs is de vereniging het Kolkersveld ontstaan met een prachtige accommodatie. De oorzaak van deze achteruitgang. Misschien dat er niet genoeg aandacht wordt besteed aan de jeugd. De laatste jaren2006- 2007 gaat het met de vereniging het Kolkersveld gelukkig weer een stuk beter. De achteruitgang zou als oorzaak hebben kunnen gehad dat men met te veel clubs een accommodatie moet delen. De andere verenigingen Java, Beuningen en Vooruit Losser hadden wel een flinke aanwas en voelden de teruggang van het aantal leden niet zo. Ook in Oldenzaal en Denekampen omstreken zijn veel vereniging met goede bloeiende jeugd afdelingen. Vaak gaan mensen als ze met familie of bekenden een gezellige middag gaan organiseren voor de gezelligheid een uurtje Klootschieten. We lijken wat het Klootschieten betreft nu gelukkig in een toch wel een heel andere tijd terecht te zijn gekomen. Nogmaals hulde aan de jongeren, die nu ook al ouder worden maar die wel voor de eenheid in deze mooie sport hebben gezorgd.

Het klootschieten komt waarschijnlijk van oorsprong uit Ierland. Omstreeks 690 na Chr. moet het hier naar gekomen zijn. Het was een algemene sport in Nederland in de middeleeuwen. Tijdens de reformatie hebben de Hervormden het klootschieten verboden. Met sprak dan van het "klootjesvolk op de dijk". Men wilde hebben dat de mensen zondags in de kerk zaten. De streek waar wij wonen, bleef katholiek doordat bisschop Bernhard van Galen uit Munster overal kerken en kloosters liet bouwen, pal aan de Nederlands-Duitse grens. Denk maar eens aan klooster Glane, Zwilbrock, Ravenhorst en Tebelt in de Lutte, en bleef het klootschieten hier ook behouden, doordat hier de streek katholiek bleef. Of dit allemaal klopt wat ik hier geschreven heb dat weet ik niet. Waar het klootschieten eigenlijk vandaan komt daar bestaan verschillende theorieŽn over. Bovenstaande is er een van. Misschien dat ik hier later nog iets aan toe kan voegen. Want over het verleden schrijven is bijzonder boeiend. Wel is zeker dat de geestelijkheid zich vroeger ook met de sport heeft bemoeid.
Wie nog meer over de geschiedenis van het klootschieten wil lezen raad kan hier te klikken.

Hier een verzamelplaatje van een schooltournooi op het Hannekerveld begin jaren vijftig. De ouderen uit Losser
zullen veel prominenten uit de klootschieters sport die tijd op deze foto herkennen. Ze poseren hier nog gezamenlijk voor de camera. Een paar jaar later ontstonden er door allerlei vreemde gebeurtenissen grote onenigheid binnen de Losserse klootschieters gemeenschap.


Hier klikken voor de oude foto gemaakt op het Hannekerveld.


Oude verenigings foto Vooruit Losser uit de jaren vijftig.

Joop Bruns Bonds kampioen 1968.

Team Twentsche beste klootschieters tegen Jever op het Hanneker veld in 1935 .

Groeps foto Losserse Klootschieters voor trip naar naar Meldorf Duitsland (cafe Veldhuis vijftiger jaren)

Update 15 april 2008