Oprichting klootschieters vereniging Dorp Losser

 

Een vereniging met een kleurrijke en levendige historie is de klootschieters vereniging Dorp Losser.

Het is de in de tweede wereldoorlog om het leven gekomen Jan Stegge geweest, die de start heeft gegeven tot het oprichten van genoemde vereniging. Op 4 mei 1930 kwam op verzoek van de heer J. Stegge een aantal klootschieters in café Veldhuis bij elkaar om tot oprichting te besluiten.

In het bestuur kregen zitting de heren J.W. Kellerhuis, J. P. Poorthuis, H.  Rietman en Jan Stegge. Vijfentwintig klootschieters gaven zich staande de vergadering op als lid.

Toen de oprichting van de klootschieters vereniging bekend werd gemaakt, sprak de toenmalige parochieherder zijn ernstige bezorgdheid uit over de oprichting van een neutrale klootschieters vereniging. Uit eerlijke overtuiging waarschuwde hij tegen het lidmaatschap van een neutrale vereniging. Het is niet de bedoeling, de bezorgdheid van de toenmalige pastoor belachelijk te maken, wel om aan te tonen, welk een verschil er ligt tussen de opvattingen in die tijd en vandaag. Een wereldcrisis, een gruwelijke oorlog en een duizelingwekkende technische ontwikkeling heeft de mensheid tot heel andere wezen gevormd.

Het is bekend, dat het in de klootschieters wereld, ook vandaag nog, altijd levendig is toegegaan. Vooral de problemen over het traditionele werpen en de 99 slingerworp" laaiden soms hoog op.

Uit alle gelederen van de bevolking kwamen de pro's en contra's, niet alleen klootschieters zelf klommen in de pen, maar ook burgemeesters en onderwijzers. Dit alles kon niet verhinderen, dat de jonge club op zondag 7 mei 1950 voor het eerst in actie kwam in een wedstrijd tegen De Zoeke en de Esch Volgens de krantenverslagen wist Dorp Losser beide wedstrijden te winnen.

Na afloop van de zware wedstrijd kwamen overwinnaars en verliezers bij elkaar in café Jan de Boer om een dronk uit te brengen op de klootschieters sport.

In die tijd was het nog de gewoonte om in genoemd café een stapeltje turf in de café zaal te plaatsen, waarop een vat bier werd gezet. Het koele nat werd dan snel in de glazen getapt om de dorstige kelen te smeren.

In 1933 wist de heer Johan Poorthuis zeker dat het klootschieten ook in Duitsland (Oost Friesland) werd beoefend en samen met zijn broer Alert fietste hij 400 km heen en terug om de eerste contacten te leggen met de Duitse collega's. Dit had tot gevolg, dat in 1934 de legendarische strijd tegen Jever plaatsvond. Losser werd toen overspoeld met liederen die betrekking hadden op deze internationale strijd en het "we gaan naar Jever' van Hengel Wilm, werd uit volle borst gezongen. Verder werden liedjes teksten gemaakt door meester B. Mulderink en R. Zwolle. In 1934 stond heel Losser op z'n kop met de komst van de Jeveranen.

 

Naschrift.

 

Waar dit verhaal geschreven is mij niet bekend.

 

Johan Effing.