Het is weer druk inít Hannekerveld

 

R. Zwolle

 

Het is. weer druk in ít Hannekerveld

Er is een wedstrijd vast gesteld.

Het "Dorp" zal zich weer meten gaan

Al met een andere buurt.

De schutters Staan reeds allen Klaar

Supporters ie omringen haar

Die schapen zich al vast hun keel

Want vangt de strijd straks aan

dan vuren ze hun mannetjes

Met luide kreten aan.

 

Refrein:

 

Vooruit nu jongens, toon je krachten

Werp den bal nu ver naar voorn,

De anderen zijn niet te verachten

Zet daarom maar stevig door.

Dan zul je zeker overwinnen

zoals reeds menigmaal hiervoor,

Jongens ga opzij

maakt ,de weg nou vrij

Want de kloot die moet erdoor.

Refrein:

 

Dra staat de eerste voor den stok

Nu lijkt heel 't veld.een kippenhok

De een .die schreeuwt van Jan pak an,

De andere hier is 't hard,

De derde brult geef hem wat mee

En kauwt op zijn tabak voor twee

Maar als Jan ,dan voren snelt

Dan is het even stil

En vliegt de kloot dan over ít veld

Dan klinkt een luid gegil.

Refrein:

 

Zoo gaat de strijd ,dan op en neer

Nu is de een voor dan DE andere weer,

Maar Losser blijkt toch wel het sterkst

En wint dus wel verdiend

En vrolijk gaan we dan naar huis,

Maar dagen ze ons een volgend keer

Ons weder tot den strijd"

Dan vinden ze, dat spreekt vanzelf,

Het Dorp" d!rekt bereidt.

 

Refrein: