Het klootschieters monument in Losser.

 

Vrij kort na de tweede wereldoorlog werd het plan opgevat om voor de in de oorlog om gekomen klootschieters een gedenkteken te plaatsen. Initiatiefnemers waren de heer J. B. Zwaferink enkele anderen uit Losser. Er werden ontwerpen gemaakt (onder) en er werd naar een goede standplaats gezocht. Omdat het twee leden waren van de klootschieters vereniging Dorp Losser die waren omgekomen namelijk de heren Franz Benneker en Jan Stegge, kwam als plaats voor het gedenkteken het zogenaamde Oranjeplein als eerste in aanmerking. Het Oranjeplein was het driehoekige plein, waar de Scholtinkstraat, Brinkstraat en Luttestraat samen kwamen. Het werd zo genoemd omdat in 1937, bij het huwelijk van prinses Juliana hier door het Oranje comité een lindeboom werd geplant een zogenaamde oranjeboom. Deze plaats leek voor het doel zeer geschikt doch het ontwerp voor een gedenksteen keurde de commissie voor oorlogsgedenktekens in Zwolle af. Na een bespreking aldaar, waar nieuwe voorstellen werden besproken werd een er van goedgekeurd en kon met de uitvoering worden begonnen. Het monument is in 1960 ongeveer 50 meter verplaatsten is geheel opgetrokken van zogenaamde zwerfstenen. De grootste steen waarin de tekst en de namen zijn gebeiteld is een geschenk van de heer Jan Dijkhuis. Deze steen werd gevonden in de Glanerbeek te Losser aan de overkant van het woonhuis van de heer Dijkhuis. Johan Dijkhuis wonende aan de Oldenzaalse straat zorgde voor het transport van de steen.

Uit het archief van Alwie Kortemeier.

Johan Effing

 

              .

Onder:  Eerder ontwerp klootschieters monument in Losser dat het niet haalde.
Uiteindelijk heeft men toch gekozen voor bovenstaand monument