Kogelwerp vereniging Vooruit Losser.

 

Deze vereniging is in 1950 ontstaan door samenvoeging van de klootschieters verenigingen De Zoeke en De Esch. In 1952 kreeg men de beschikking over het heideveld, het Kolkersveld aan de Hoofdstraat. Eigendom van de firma van Heek. Met eigen krachten werd dit veld tot een wedstrijdbaan omgetoverd, maar kort na de opening kwam er een afscheiding van leden van De Esch en Vooruit. Vooruit Losser had zich toen al als een sterke en homogene club ontpopt, waardoor de afscheiding geen problemen opleverde. Wel kwamen er moeilijkheden met de baan en dat leidde er toe, dat de leden van Vooruit Losser de toegang werd ontzegd.

 

Aan de slag!

Bestuur en leden gingen niet bij de pakken neer zitten en het oog viel op een terrein in de "Oelmös". Eigenaar Wigger uit Lonneker bleek direct bereid genoemd terrein aan de vereniging ter beschikking te stellen.

Het nieuwe gevormde bestuur bestaande uit voorzitter Jan Lienesch, secretaris Hein Engbers, Joop Zwaferink en de leden Hendrik Elferink en Gerhard Hanterink gingen aan de slag. Opnieuw door zelfwerkzaamheid werd op dit terrein binnen de kortst mogelijke tijd een prachtige klootschieters baan aangelegd met de naam "Het Wiggersveld". De baan werd op 14 november 1954 officieel geopend door bondsbestuurder A. Snoeyink uit Denekamp, tweede voorzitter van de Twentse Klootschietersbond.

Alle thuiswedstrijden van Vooruit Losser worden nu nog steeds op deze baan gespeeld. Als een bijzondere dag in de geschiedenis van Vooruit Losser wordt 23 oktober 1982 ervaren, toen de nieuwe kleed en vergader accommodatie officieel werd geopend. Het gebouw is door middel van gelden van de gemeente, met medewerking van terrein eigenaar Wigger en door zelfwerkzaamheid van de leden tot stand gekomen. Vanaf het begin van de jaren zeventig is Vooruit Losser actief op het gebied van contacten met het buitenland. Grote initiatiefnemer hierbij was de toenmalige secretaris G.Elferink. In juli 1971 bezocht een sterke Losserse delegatie de Klootschiessverein " He löppt noch" in het Duitse Halsbek. In september 1972 volgde een eerste bezoek van twintig Lossernaren aan de Boszelen und Klootschiessverein "An de Strandlangs" op het Duitse Waddeneiland Spiekeroog. Van groot belang is nog het feit dat Vooruit Losser aan de wieg heeft gestaan van de contacten tussen Losser en Windnoje. Toen na een wedstrijd, tijdens een gezellig samenzijn het idee werd geopperd de Amerikaanse president Reagan en de Sovjet president Gorbatsjov voor een bezoek aan Losser uit te nodigen.

Als tastbare herinnering aan deze historische gebeurtenis werd bij het 40-jarig bestaan in 1990, door wethouder J. Ensing aan de jubilerende vereniging een ingelijste foto met de afbeelding van oud burgemeester W. Peters met Reagan en minister Andropov aangeboden. Naast de gemeente is de vereniging veel dank verschuldigd aan de familie Zwaferink, die zich in een lange reeks van jaren voor de klootschieterssport heeft ingezet. Met name J. B. Zwaferink, overleden in 1959, die ruim 25 jaar voorzitter is geweest van Vooruit losser. Ook in de volgende jaren heeft genoemde vereniging zich ingezet voor het sportgebeuren in losser en heeft vooral veel jonge mensen gelegenheid gegeven hun vrije tijd goed te besteden.