Losser 08 december 2005
                                                           Beste lezers.
Op deze pagina staan 12 figuren met daarop in grafiekvorm de neerslag waarnemingen van een vijftal neerslag stations uit de omgeving van Losser. De Vliegbasis Twente, de regen stations Odenzaal en Enschede en een meetpunt in het Duitse Bentheim. Het pompstation Losser wordt hier aangeduid als 'PRISE D'EAU Losser. 
PRISE D'EAU is een verzamelnaam van Irrigatieleidingen Prise d’Eau betekent dan ook niets anders dat het wingebied van een waterleidingmaatschappij. Van elke maand van het jaar van 1948 t/m 1968 staat hier de maandelijkse neerslag in grafiek vorm opgetekend. Het pompstation was vroeger voor onbevoegden streng verboden gebied. Als we moesten klootschieten tegen Java en we de weg langs het pompstation hadden genomen werd dit aan de toenmalig bestuur van onze vereniging door gegeven. Bang als toen iedereen was voor het gezag werd ons op het hart gedrukt deze weg niet meer te nemen. Vele jaren later toen mijn neerslag waarnemingen via Jan Pelleboer in de Twentse Courant verschenen werd ik zelfs uitgenodigd om het pompstation te bezichtigen en een praatje te maken. Van de toenmalige ambtenaar kreeg ik twaalf a viertjes toegestuurd die U op deze site kunt bekijken. Na 35 jaar in een oude map te hebben gezeten heb ze nu op het net gezet. Om het een beetje leesbaar te doen overkomen is het een vrij groot bestand geworden (1.5 MB) dus het kan even duren voor dat ze te voorschijn komen. Veel plezier er mee.
Johan Effing.

 

Top