Grondwaterstand Beuningen. (Gemeente Losser) Waarnemer: Jan Luttikhuis

Door de jaren heen zijn bijna geen veranderingen in de grondwaterstand  opgetreden. Al jaren worden we gewaarschuwd dat de grondwaterstand door welke oorzaak dan ook kan dalen en dat dit schadelijk kan zijn voor de natuur. Maar na het zien van waarnemingen die al sinds 1985 in Beuningen worden gedaan heb ik een echte daling van het peil nog niet kunnen vast stellen. Natuurlijk hebben jaren met een groot neerslag tekort zoals we die de zomer van  1996 en 2003 beleefden grote invloed op het peil van het grondwater. Vooral eind augustus komen dan veel waterputten droog te staan. Dit weet ik nog van vroeger toen we zelf een waterput hadden. Maar tijdens perioden met grote depressie activiteit gaat het peil weer omhoog. Een oud gezegde gaat ook hier weer op, de natuur zoekt steeds het evenwicht weer op. Schades vallen wel
 op in de buurt van grote zand afgravingen. We kunnen dit nu zien aan de oostelijke kant van de van de Oelermars in Losser zien waar veel berken zijn doodgegaan. Zeer intensieve zonnestraling en temperaturen van meer dan 35 graden gaan meer berken dood dan door een tijdelijke laag peil van grondwater.
Uit een gesprek dat ik met de waarnemer had over het beregenen van percelen in zeer droge tijdvakken, moet dit bijna geen gevolgen hebben voor het grond waterpeil. Hiervoor wordt vaak water gebruikt uit  diepere lagen van de bodem. In een droge zomer is de oogst op lage gronden altijd beter dan op hoge gronden. In een natte periode is het precies andersom. Om grondwater tegen verontreinigingen te beschermen is natuurlijk heel een ander verhaal. De locatie van het meetpunt is 2800.76 cm boven NAP. De waarnemingen worden gedaan op de 14de en de 28ste van de maand. Het gemiddelde door de jaren heen is rond 139 centimeter onder het maaiveld. Zodra ik nieuwe cijfers heb, meestal aan het begin van maand voer ik de cijfers in. Het laagste peil van het grondwaterpeil werd bereikt in de tweede helft van augustus 1996 toen een stand werd bereikt 2.27 cm onder het maaiveld. Klik hier voor het weer van deze maand. Het hoogst stond het grondwaterwater eind oktober 1998 met 41 cm onder het maaiveld. Klik hier voor het weer van die maand toen er ruim 200 mm regen viel.  Klik hier voor het weer van deze maand. Het hoogst stond het grondwaterwater eind oktober 1998 met 41 cm onder het maaiveld. Klik hier voor het weer van die maand toen er ruim 200 mm regen viel. Na de droge en hete zomer van 2018 is op 28 oktober een laagste waterpGrondwaterstand Beuningen

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021januari 108 75 99 110 134 81 105 141 120 53 75 96 92 72 72 82 108 88 125 101 99

73 91 99 138 71 75 119 110 55 80 98 80 80 70 80 70 132 77 104 111 88
februari 73 98 74 72 113 56 93 114 107 77 122 93 86 97 97 57 125 85 97  84  88

115 98 98 105 54 102 96 75 95 98 103 104 78 77 78 77 85 109 122  58  95
maart 88 104 112 79 96 84 85 92 78 101 110 106 124 104 104 89 102 88 68  58  76

126 97 97 83 99 90 79 90 126 120 125 131 107 87 107 87 107 111 100  100  100
april 99 129 136 106 117 92 121 104 121 115 136 124 134 136 110 107 132 120 125  123 110


108 123 128 128 120 140 120 143 136 150 140 140 143 123 123 109 145 133 142  143 126

mei 129 118 140 122 102 147 113 141 155 143 166 147 152 116 138 135 155 150 157  155 126


142 104 148 131 111 122 148 166 157 179 160 143 78 149 149 145 165 165 169  172 89

juni 163 148 140 156 142 153 151 170 169 170 185 170 165 124 169 131 182 169 180  170 138


176 166 160 148 160 171 154 180 182 182 182 174 147 148 170 71 191 182 192  180 126

juli 181 162 170 163 170 195 133 172 160 173 191 186 172 149 184 114 186 203 202  164 146


188 174 185 138 174 201 161 185 168 201 189 183 184 155 187 135 186 218 217  180 132

augustus 140 115 203 162 147 196 167 194 184 205 178 191 199 169 195 133 176 225 225  201 162


171 137 211 161 155 167 174 196 194 104 127 199 205 153 155 153 189 230 229  200 171

september 160 153 205 162 179 172 173 202 201 102 131 206 137 171 152 174 177 229 234  208


168 207 161 183 182 180 205 206 99 153 196 150 181 148 148 183 171 228 234  210

oktober 161 168 202 164 187 181 147 163 195 129 132 104 124 183 172 188 173 235 235  201


168 110 202 157 176 180 151 162 189 121 147 158 121 169 140 181 137 238 152  196

november 142 90 188 138 179 159 120 154 152 68 161 156 86 103 126 176 141 230 151  182


136 100 186 100 139 124 128 124 141 102 168 157 110 150 83 154 132 226 115  178

december 123 129 158 121 128 100 78 130 110 87 108 125 106 127 68 151 65 195 101  162


123 96 121 125 111 136 102 163 96 89 67 105 91 149 91 149 90 160 103  94

Gemiddeld 135 121 151 129 138 144 124 149 141 125 142 143 129 130 129 127 1441984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000januari

108 101 74 103 140 82 97 81 72 73 185 162 108 79 12066 117 50 122 104 100 123 68 43 58 196 164 123 65 128
februari

76 84 82 125 87 135 109 98 98 75 180 105 141 104 92117 97 73 93 81 108 121 98 109 75 156 91 145 79 82
maart

139 111 76 103 93 123 71 112 89 94 161 128 94 97 7693 72 60 89 109 136 89 125 70 68 168 128 114 101 93
april 113
102 105 108 96 128 154 118 102 83 108 183 148 102 94 110


113 82 126 123 103 134 163 109 124 109 109 193 158 103 123 125
mei 115 115 108 116 142 135 112 164 120 144 120 132 197 144 139 133 148


133 137 130 165 161 150 170 151 133 131 122 199 163 153 150 148
juni 130 130 131 84 168 167 155 178 172 156 121 128 207 165 117 160 152

125 125 157 110 181 184 168 133 195 167 150 145 218 169 140 167 161
juli 147 147 179 152 183 182 175 173 204 178 153 179 216 179 141 182 178

148 148 192 127 126 199 197 186 215 81 178 168 224 182 165 195 187
augustus 152 153 204 112 161 199 212 198 218 86 202 197 221 194 176 205 191

161
207 132 165 189 210 213 196 112 186 205 227 200 178 100 199
september 153 172 211 102 175 186 193 224 174 115 160 203 210 199 146 211 196


178 215 104 151 193 177 214 183 75 123 203 209 207 132 212 172
oktober 172
215 88 134 191 178 198 185 65 130 180 185 187 87 214 167

178 142 180 115 132 177 183 197 161 92 131 192 180 186 41 216 168
november 142 145 166 97 123 161 166 141 136 65 91 194 137 193 65 214 145

145
140 90 130 170 97 128 91 114 81 187 127 191 86 195 150
december 128 128 145 111 100 166 90 145 84 60 65 195 119 164 77 128 13178 78 97 123 84 97 107 68 53 181 129 131 75 98 146
Gemiddeld 144 141 144 107 124 151 143 157 143 105 115 145 184 164 119 147 144