Meteen naar de inhoud

              Weerspreuken voor februari / sprokkelmaand. 

Februari moet het volgens de volksweerkunde vochtig en fris zijn.
Op 8 en 9 februari 1946 viel er in Oldenzaal meer dan 100 mm regen in 48 uur.
Grote delen van Twente stonden toen onder water.

Foto, record zware sneeuwval 35 cm op 16 februari 1956.
In de nacht na deze sneeuwval vroor het op verschillende plaatsen 20 tot 27 graden.
Plaats. Van Braamhouckgeest Kazerne Doorn. ( Mariniers Kazerne)

`s Morgens wit berijpte daken , zal `t gauw tot nattigheid geraken!
`t is voor de oogst bijzonder goed , als het op St. Appolonia ( 9 feb.) waaien doet!
Al geeft Sint Mathijs geen sneeuw en ijs , kan men verwachten dat het zal vriezen veertig nachten.
Al is de sprokkel nog zo fel , zij heeft toch haar 3 zomerse dagen wel.
Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel!
Alle maanden van het jaar , vrezen een mooie februaar.
Als de bij naar huis toe vlucht , zit er regen in de lucht.
Als de boeren niet meer klagen , de pastoors niet meer vragen zijn we aan het eind der dagen.
Als de kat in februari in de zon ligt voor de schuur , moet ze in maart weer achter `t vuur!
Als de katten zingen in koor, gaat de winter echt teloor.
Als de Lichtmissen door de sneeuw gaan , gaan de koeikens vroeg naar de wei. (Vlaams)
Als de muggen dansen gaan , is het met de vorst gauw gedaan.
Als de noordenwind in korte maand niet blazen wil , zo blaast hij zeker in april.
Als de zon met Lichtmis op de toren schijnt , wordt het een goed bijenjaar.
Als er met Lichtmis ( 2 feb.) de zon door de boomgaard schijnt , zal het een goed appeljaar zijn.
Als er storm en regen op Lichtmis is , hoe mooier het voorjaar is.
Als er te Lichtmis druppeltjes aan de doorn hagen hangen , is het schoon vlas te wegen. (Vlaams)
Als februari de muggen zwermen , moet men in maart de oren wermen.
Als het dondert in februari , breng dan uw tonnen naar de zolder.
Als het in februari niet sneeuwt , weet dan dat je later, in de zomer van hitte geeuwt.
Als het op Blasius ( 3 feb.) regent en waait , zeven weken lang de wintermolen draait.
Als het op Lichtmis stormt en de sneeuw komt vallen , dan wacht de tijd niet een lentelied te schallen.
Als in februari de hagen likken , zullen de hooiwagens kwikken.
Als Lichtmis komt met blommen , zal Pasen met sneeuw en ijs kommen.
Als met Lichtmis het zonnekenbrandt , komt er schaarste op het land.
Als met Lichtmis de doornbloem lekt , dan drinken vetweiders wijn.
Als met Lichtmis de doornhagen likken , zullen de korenkarren kwikken. (Vlaams)
Als met Lichtmis de kaarskes door de sneeuw lopen , gaan de koeikes vroeg naar de wei.
Als met Lichtmis de zon door de boomgaard schijnt , zal het een goed appeljaar zijn. (Vlaams)
Als met Lichtmis de zon op het misboek schijnt , is het een teken dat de winter verdwijnt.
Als met lichtmis de zon schijnt door `t hout , is `t nog geruime tijd koud!
Als met Lichtmis de zon schijnt op de toren , krijgt men nog zoveel sneeuw als tevoren.
Als met Lichtmis de zon schijnt op Gods altaar , dan is het een goed bijenjaar.
Als met Lichtmis ’t zonneke brandt , komt er schaarste op het land
Als op Lichtmis de schijnt door het hout , dan is ’t nog wel zes weken koud.
Als op Lichtmis de zon op de kaarsen schijnt , dan mogen de boeren wel klagen, (Turnhout)
Als op Lichtmis de zon schijnt , gaat de vos nog 6 weken naar zijn hol terug. (Vlaams)
Als op Lichtmis de zon schijnt door het hout , dan is het nog wel zes weken koud.
Als Sint. Mathijs ( 24 feb.) geeft sneeuw en ijs , dan kan men verwachten , het zal vriezen nog veertig nachten.
Als ’t met Lichtmis waait en stormt , is de lente al gevormd,
Als te Lichtmis de zon op het misboek schijnt , is het een teken dat de winter verdwijnt.
Als te Lichtmis de zonne schijnt door het hout , is het nog wel zes weken koud.
Als vroeg krokussen bloeien , dan zullen ze met de koude stoeien.
Als vroege krokussen bloeien , zullen ze met koude stoeien.
Appolonia ( 9 feb.) komt binnen met witte hoed , of met een hoge vloed!
Blasius is een koud manneke , Apollonia ( 9 feb.) een koud vrouwke.
Blazen de muggen in februari alarm , houdt in maart de oren warm.
Blijft de storm in febrauri raar , beschut u dan in april voorwaar.
Brengt Lichtmis wolken en regen mee , is de winter voorbij en komt niet meer.
Brengt Vrouwe Lichtmis sneeuw en wind , weldra de lente begint , maar brengt zij klaarte mee, komt de lente niet gedwee.
Crocusjes die vroeg willen bloeien , zullen met de kou moeten stoeien.
De grote lijster zingt nu luid , met de winter is het uit.
De Heilige Dorothee ( 6 feb.) , waadt graag door de snee.
De nacht van Petrus Stoel ( 23 feb.) duidt aan , hoe veertien dagen het weer zal gaan.
Dooi op Sint Pieter , de winter is voorgoed voorbij.
Dooi op Sint Valentijn ( 14 feb,), doet veel water in de wijn.
Drupt met Lichtmis de hagedoorn , dan is het een goed jaar voor het koren.
Een dooi zonder regen en wind , is niet waard dat hij begint.
Een koude februari , geeft een goed roggejaar.
Een natte februaar , brengt een vruchtbaar jaar.
Een veel te vroege lente , geeft ons brood zonder krente!
Eindigt februari guur en koud , dan volgt een zomer waar men van houdt.
Februari mist , hooi in de kist.
Februari is nooit zo fel , of hij geeft zijn drie zomerse dagen wel.
Februari is nooit zo goed , of het vriest wel een hoed.
Februari is nooit zo goed, of het vriest een voet en sneeuwt een hoed.
Februari komt verklaren , dat men hout en kool moet sparen!
Februari met veel sneeuw , een droge maart , en een natte april , voorspellen een goed jaar.
Februari met vorst en wind , maakt weldra de Pasen blind.
Februari mist , hooi in de kist.
Februari muggendans , geeft maart een slechte kans Februari regen , is de landman zijn zegen.
Februari muggendans , geeft voor maart een slechte kans!
Februari nat , vult schuur en korenvat.
Februari regen , is de landman zijn zegen.
Februari zacht en stil , dan komt de noordenwind in april.
Februari zonder storm , in april is hij in vorm.
Gaan de mieren al aan `t sparen , zullen kou en vorst gewis niet sparen!
Geeft de Sprokkelmaand de winter niet , is hij voor Pasen in het verschiet.
Geeft februari muggendans , voor maart is er een slechte kans.
Geeft Lichtmis klaverblad , met Pasen sneeuw op het pad.
Geeft Lichtmis zonneschijn , het zal later winter zijn.
Geeft sprokkelmaand de winter niet , hij is voor Pasen in het verschiet.
Groeit in februari het gras , met Pasen een dikke jas.
Hebt voor het weder goede moed , als het op Lichtmis stormt en woedt.
Het is voor de oogst bijzonder goed , als het op Sinte Appolonia ( 9 feb) waaien doet.
Het weer van Agathe , is het weer van Beate ( 29 juli).
In de korte maand regen , is vette mest een zegen.
In februari al de lente? Dat geeft broden zonder krenten.
In februari sneeuw en regen , betekent goddelijke zegen!
In februari ziet de boer liever een hongerige wolf , dan een man in hemdsmouwen.
Is de maand februari koud en guur , vaak een warm zomer van lange duur.
Is februari guur en koud , dan komt er een zomer waarvan je houdt.
Is februari kil en nat , hij brengt ons koren in het vat.
Is februari nat en koel , dan is juli dikwijls heet en koel.
Is februari nat en koel , dan wordt juli dikwijls heet en zwoel.
Is februari te warm , vele planten worden arm.
Is februari zacht , dan brengt de lente vorst bij nacht!
Is februari zacht en stil , dan komt de noordenwind in april!
Is het bos met Sint Valentijn in het wit gehuld , dan zijn weiden en akkers van vreugde vervuld.
Is het klaar op de dag van St. Valentin , dan vriest het rad van de watermolen in.
Januari nevel tocht , Februari kil en vocht.
Klaar weer op Sint. Silvijn ( 17 feb.), het kan nog weken winter zijn.
Komt februari met goed weer , dan vriest `t voorjaar des te meer!.
Komt in sprokkelmaand de winter niet , hij is voor Pasen in ’t verschiet.
Kort maandeke , is vaak ook het stort maandeke.
Kortemaand , is dikwijls het stortemaand. (stortbuien)
Licht de wind in februari stil , dan komt hij zeker in april.
Lichtmis donker , maakt de boer tot jonker.
Lichtmis donker en nat , vult de boer zijn vat.
Lichtmis donker met regen en slijk , maakt de boeren rijk.
Lichtmis donker, Asdag klaar , geeft een vruchtbaar jaar.
Lichtmis helder , de boer in de kelder.
Lichtmis helder en klaar , dan komt er veel sneeuw in het voorjaar.
Lichtmis helder en klaar , geeft een goed bijenjaar.
Lichtmis helder en klaar , maakt boer tot bedelaar.
Lichtmis helder en rein , het zal een lange winter zijn.
Lichtmis in de klaver , Pasen in de sneeuw.
Lichtmis klaar, goed roggejaar.
Lichtmis schoon en klaar , geeft een vruchtbaar jaar.
Lichtmis vroeg de zon aan de toren , dan gaat al het vlas verloren.(Vlaams)
Ligt de wind in februari stil , dan komt hij zeker in april.
Maakt februari een brugge sterk en straf , maart brekt het weder af.
Maria , zo zij kerkgang doet met helder zonneschijn , het zal vriezen en nog kouder als van te voren zijn.
Maria Lichtmis helder en klaar , geeft een vruchtbaar roggejaar.
Met Lichtmis triestig weer, is goed voor boer en heer.
Met Lichtmis valt de sneeuw op een warme steen.
Met Maria Lichtmis warme zonneschijn , er zal meer sneeuw , ijs en vorst dan van tevoren zijn.
Met Sint Valentinus ( 14 feb.) de akkers nog wit , komen de planten laat , dat is gewis.
Muggetjes dans in sprokkelmaand , boerkens wacht uw hooitas.
Na weerlicht in buien , komt sneeuw en kou aankruien!
Natte februaar , brengt een vruchtbaar jaar.
Niets wordt van de lente verwacht , als februari is te zacht.
Nooit is de schrikkelmaand zo fel , of ze geeft haar vijf zomerse dagen wel.
Onweer op het dorre hout , geeft een voorjaar nat en koud
Op februari tien , houdt de winter `t voor gezien!
Op Lichtmis ziet de boer liever een wolf in z’n stal dan de zon.
Op Romaldus ( 7feb.) storm en blazen , zal in mei het vee doen grazen.
Op schrikkeldag , gaat de zon vaak overstag!
Op Sint Gertruid ( 12 feb.) , komt de warmte de grond uit.
Op Sint. Mathijs ( 24 feb.) breekt het ijs, en als bij geen ijs ontmoet het daarna vriezen doet.
Petrus Stoel ( 22 feb.) heft de lente aan , de zomer brengt ons Sint Urbaan (25 mei.).
In de Sprokkelmaand regen , is grasmaands zegen.
Regen in februari is mest op de akker. (Vlaams)
Romaldus (7 feb.) storm en blazen , zal in mei het vee doen grazen.
Ruwe wind in februaar , duidt steeds op een vruchtbaar jaar.
Schijn het morgenrood je tegen , dan dreigt februari met regen.
Schijnt de zon met Lichtmis ( 2 feb.) door het hout , dan blijft het nog een paar weken koud.
Schijnt de zon met Lichtmis fel , komt vaak vorst nog streng en hel.
Schijnt  de zon op Lichtmisdag , er komt meer ijs dan er lag.
Schijnt met Lichtmis de zon door de toren , dan komt er nog net zoveel kou als tevoren.
Schijnt met Lichtmis de zonneheet , dan komt er nog veel sneeuw en leed.
Schijnt morgenrood ze tegen , dan dreigt februari met regen , maar blijft het weder klaar en hel , dan komt het voorjaar niet zo snel.
Sint Amaan (13 feb,) , trekt het zaaikleed aan
Sint Amandus Sint Amaan , trekt het zaaikleed aan.
Sint Angilbert (16 feb.) is nooit zo goed ,of het vriest ’n voet en sneeuwt ’n hoed.
Sint Apollonia Voor de oogst is het altijd goed , als Sint Apollonia het waaien doet.
Sint Bernadette ( 18 feb.) Als in februari de muggen zwermen , moet ge in maart uw oren wermen.
Sint Blasius Blasius en Urbaan zonder regen , geeft een goede wijnzegen.
Sint Dorethee ( 6 feb.) , brengt meestal sneeuw mee .
Sint Eleutherius (20 feb.) Schijnt morgenrood ze tegen , dan dreigt februari met regen.
Sint Gertrudis van Nijvel Op Sinte Geertruid , komt de warmte de grond uit.
Sint Johannes van Matha ( 8 feb.) Al is de Sprokkel nog zo fel , zij heeft haar drie zomerse dagen wel.
Sint Jovita en Sint Faustinus ( 15 feb.) Februari nat , vult schuur en korenvat.
Sint Julianus Sprokkelmaands regen , is Grasmaands zegen.
Sint Koenraad van Piacenza ( 19 feb.) Is februari kil en nat , hij brengt ons koren in het vat.
Sint Mathijs ( 24 feb.), werpt een hete steen in het ijs.
Sint Mathijs , werpt de eerste steen op het ijs.
Sint Mathijs breekt `t ijs , maar wil `t ijs niet breken dan vriest het nog vele weken!
Sint Mathijs breekt het ijs vindt hij op het water geen brug , dan heeft hij die brug op de rug.
Sint Mathijs brengt sap in het rijs , en maakt of breekt het ijs.
Sint Mathijs geen ijs , einde maart met paard en kar op ’t ijs.
Sint Mathijs vindt ijs , of brengt ijs.
Als Sint Matthijs geeft sneeuw en ijs,kan men verwachten , dat het zal vriezen nog veertig nachten
Sint Matthijs ( 24 feb.) breekt het ijs , maar wil het ijs niet breken , dan vriest het nog zes weken. 
Regen in Sinte Walburgisnacht ( 25 feb.), heeft de kelder steeds vol gebracht.
Sint Meingold ( 11 feb.), Is februari zacht , dan brengt de lente vorst bij nacht.
Sint Petrus Damianus Is februari zacht en stil , dan komt de noordenwind in april.
Sint Porphyrius ( 26 feb.) Regen in februari is mest op de akker.
Sint Romaldus Romaldus ( 7 feb.)’ storm en blazen , zal in Mei het vee doen grazen.
Sint Romanus ( 28 feb.) hel en klaar , wijst ons op een vruchtbaar jaar!
Sint Romanus Maakt februari een brugge sterk en straf , maart breekt het weder af.
Sint Scholastica ( 10 feb.) Is februari nat en koel , dan is juli dikwijls heet en zwoel.
Sint Valentijn Is het bos met Sint Valentijn in het wit gehuld , dan zijn weiden en akkers met vreugde vervuld
Sint Veronica ( 4 feb.) Geeft februari een klaverblad , in maart bedekt de sneeuw uw pad.
Sint Walburgis Als ’t kort maandeke teveel op Maarte trekt , de boer een scheve muile trekt.
Sint-Amaan ( 6feb.), doet het zaaikleed aan.
Slaat de rook uit de schoorsteen naar beneden , behoort `t droge weer tot `t verleden!
Spokkel is nooit zo wreed en snel , of ze levert haar 3 (of 5) zomerse dagen wel.
Sprokkelmaands regen , is grasmaands zegen.
St. Romanus ( 28 feb.) hel en klaar, wijst ons op een vruchtbaar jaar..
Storm en sneeuw met Lichtmis , komt de lente vroeg gewis , blijft het echter heldere lucht , dan is de lente weggevlucht.
’t Kort maandeke, is dikwijls een stortmaandeke.
Veel regen in februaar, voelt men het ganse jaar
Vliegt de mug in februaar, dan huivert men het ganse jaar.
Voor de oogst is het altijd goed , als Sint Appollonia het waaien doet.
Voor Lichtmis leeuwerikenzang , duurt niet lang.
Vriest het op Sint Pieter ( 22 feb.) in de winter , veertig dagen blijft nog die winter .
Vroege vogelzang , maakt de winter lang , want er komt nog eens een tijd , dat men op schaatsen rijdt
Warme oktober dagen , februari vlagen.
Water op Sint Agatha ( 5 feb.), is melk in de boterkan.
Water op St.Agata`n , is melk in de boterka`n!
Wil Mathijs ( 24 feb.) het ijs niet breken , blijft het vriezen nog zes weken..
Woedt op Lichtmis sneeuw en wind , de lente komt gezwind , maar is het weder schoon en klaar , dan is de lente niet zo naar.
Zachte februari , ellende het ganse jaar.
Zingt de leeuwerik hoog in de lucht , heerlijk weer voorspelt zijn vlucht!
Zo hoog in de winter de sneeuw , zo hoog in de zomer het gras.
Zo in februari muggenzwermen , moet ge in meert u wermen. (Vlaams)
Zoet weer in de korte maand , is niet gelijk `t betaamt!
Zolang de leeuwerik voor Lichtmis zingt , zolang na Lichtmis zijn lied niet klinkt
Zonneschijn op Sint Valentijn , geeft goede wijn
Zont de das zich op Lichtmis vol , dan kruipt hij vier weken terug in zijn hol.