Meteen naar de inhoud

              Weerspreuken maart Lentemaand.

De lente maand mag niet te koud zijn anders raakt de natuur achterop.
In maart 1947 duurde een zeer strenge winter ongewoon lang.
Rond het midden van de maand zette de dooi pas goed door.
Op deze zeer strenge winter volgde de warmste zomer aller tijden.
1947 was daardoor het vreemdste weerjaar van de 20e  eeuw. 

Foto; Johan Effing

Het is erg zeldzaam en je moet er oog voor hebben dan kun je als stukadoor winterse fossiele tegenkomen.
Foto: Door de vorst aangetast betonoppervlak. Locatie: Flat van De Losserhof gebouwd in zestiger jaren. ( Gemeente Losser)

      
Al brengt Maria Boodschap (25 maart) lente in het land , koude krijgt nog vaak de overhand.
Als het lammetje danst in maart , pakt april het bij de staart.
Als de R is in de maand , is het weer niet altijd meegaand.
Als de vorst de veertig martelaars brachten , dan houdt zij die nog veertig nachten.
Als het dondert in het dorre hout , blijft de hele zomer koud.
Als het dondert op een kale maartse top , voeren de boeren de aren op.
Als het dondert op Sint Cunegond (3 maart) , einde van de winter in de grond.
Als het helder is op Sint Jozefdag (19 maart), men een goed jaar verwachten mag.
Als het in maart fel waait , zal er veel fruit zijn.
Als het weder is van goede zin , trekt de kou nu z’n staartje in , en ’s morgens reeds de eerste meert , zegt men welkom aan de kwik steert.
Als hij komt en als hij scheidt , heeft de oude maart zijn gift bereid.
Als in maart de muggen dansen , sterven de schapen.
Als maart geeft april weer, april geeft maarts weer.
Als maart geeft zonnige dagen, moet ge in april de jas weer dragen.
Als maart niet gaart en april niet wil , doet mei het voor allebei.
Als maart zacht is in wil , verwacht men een koude april.
Als vroege krokussen bloeien , zullen ze met koude stoeien.
Autoruiten nog steeds bevroren, dat geeft straks veel koren.
Brengt Sint Gortran (28 maart) storm en wind , de sikkel is de boer nog steeds goed gezind.
Dansen in maart de muggen rond , dan is dat voor de schapen niet gezond.
Danst het lammetje in maart , april vat het bij de staart.
Danst in maart de mug , veel schapen op een dooie rug.
De eerste donder in maart , pakt de elft bij zijn staart.
De eerste donder komt , als Sint Mathilde(14 maart) komt.
De koekoek roep half maart , is de boer een daalder waard.
De maand maart , heeft het venijn in haar staart
De maartse zon en de aprilse wind , schendt er zo menig schoon koningskind.
Die zich zelve wel bemint , wachten zich voor maartse zon en aprilse wind .
Donder in maart , vorst in april.
Donder in maart , zegen voor d’aard
Donder op een kale tak , geeft koren in de zak.
Dondert het in de maand maart , in mei dekt de sneeuw de aard. (Vlaams)
Donderweer op juni dagen, vult de korenaren.
Droge maart, natte april en koele mei , vullen de schuur en de kelder erbij.
Droog en veel stof in maart , is de boer heel wat waard.
Een droge maand maart,is een zomer te paard.
Een droge maart , is een zomer te paard , en zaait vruchten in de haard.
Een droge maart is goud waard , dat het in april maar regenen wil.
Een droge maartse wind , maakt de boeren goed gezind.
Een goede maart , is niet veel waard.
Een inhoudende maart , is geld waard.
Een koekoek roep ter helft van maart , is voor de boer een daalder waard.
Een koude maart , een lente te paard.
Een lachende Cunigoende , brengt de boodschap van het goede.
Een natte maart , geeft veel lijnzaad. (Limburgs)
Een natte maart , is niks waard.
Een schepel stof in maart , is een krone waard.
Een schone Sint Jozef (19 maart) geeft een goed jaar.
Een vlo in maart , is een daalder waard.
Februari met veel sneeuw , een droge maart en een natte april , voorspellen een goed jaar.
Geeft maart al veel gedonder , dan is een witte Pasen geen wonder.
Geeft maart veel zonnige lentedagen , dan laat april de jas u dragen.
Geeft Sint Sulpitius ((29 maart) schoon ijs , dan is de lente niet goed wijs.
God geeft ons sneeuw in Maart , opdat je het bewaart.
Het sneeuwwater van het maartje , kun je bewaren voor minstens een jaartje.
Hij die zich zelf wel bemint , hoede zich voor maartse zon en aprilse wind.
Hoor je de koekoek op 20 maart , doof dan maar gauw de haard.
In inhoudende maart , is goud waard.
Is het met Sint Jozef klaar , reken op een ruim goed jaar.
Is het mooi en zondervlagen , schuilt Sint Jozef (12 maart) nog veertien dagen.
Is het op St Rupert (27 maart) de hemel rein , zo zal ook de zomer zijn.
Is het weer op Sint Gregorius (12 maart) dol , dan kruipt de vos al reeds uit zijn hol ,
is het mooi en zonder vlagen ,dan schuilt hij nog veertig dagen.
Is het weer op Sint Gregorius (12 maart) dol , dan kruipt de vos al uit zijn hol.
Is maart kil en vochtig , dan wordt de hele zomer stormachtig”
Is op Sint Ruppert ( 27 Maart) de hemel rein , dan zal hij het ook in juli zijn.
Kletst in maart de regen op de stenen , dan zullen we in de zomer erg veel zweten.
Kom ik door maartje , leef ik nog een jaartje , zei de vent , en hij stierf op 1e april.
Komt op de lentedag de wind uit de noord , dan blaast hij nog zeven weken voort.
Koude in maart , wordt een lente te paard en zaait vruchten in de haard.
Lente maands ruwheid , geeft zomer maands luiheid.
Maart , roert zijn staart.
Maart droog , mei nat , veel hooi en zaad zat.
Maart droog en april nat , geeft veel koren in het vat.
Maart guur , volle schuur. (Vlaams)
Maart houdt de ploeg bij de staart , april houdt ze weer stil.
Maart is de poort naar lenteweer , belangrijk voor appel en peer.
Maart koel en nat , veel koren in het vat. (Vlaams)
Maart met een lange staart , brengt later spek en pens aan de haard.
Maart niet te droog en te nat , vult de boer zijn kist en vat.
Maart pakt ze bij de staart , april bij de bil.
Maart pakt ze met de staart , April pakt ze met de bil. (Vlaams)
Maart , speelt met zijn staart.
Maart wind en april regen , beloven de boer veel zegen.
Maart zendt om ons te plagen , koude winden en natte vlagen.
Maartse buien , die beduien dat de lente aan komt kruien.
Maartse  buien , zegt dat de zomer aan komt kruien , of als hij komt , of als hij scheidt , heeft maart zijn gift bereid.
Maartse regen , brengt zomer zegen.
Maartse snee , doet de akker vruchten wee.
Maartse sneeuw , bleekt je wasgoed in een geeuw.
Maartse sneeuw , is mest op de akker.
Maartse zon en aprilse wind , bederven menig schoon kind.
Met maartse sneeuw de was gedaan , alle vlekken naar de maan.
Met zuidenwind op Sint Benooi (21 maart), neemt het weer een goede plooi.
Mist in maart , water of vorst in mei.
Natte maart , veel gras.
Niet te droog niet te nat , dan vult Maart een duchtig vat.
Nooit is maart zo , goed of hij sneeuwt wel een volle hoed.
Oh , maart , wat roert ge uw staart , elk is verkouden , hoest en kucht , en snakt naar zoele , reine lucht.
Oktober weer komt in maart terug.
Ondanks de maartse jammerklachten , is de zomer al aan ’t wachten.
Onze Lieve Vrouwe roept de zwaluwen , en stuurt ze ook weer terug.
Op de dag van de 40 martelaren (10 maart) regen , ook mooie dagen , minstens zeven,
Op de eerste maart , zegt men welkom aan den kwikstaart.
Op lentedag de wind in noord , blaast nog zeven weken voort.
Op Sint Benedictus (21 Maart) de wind in het noorden , dan staat hij daar zes weken.
Op Sint Joachimsdag (20 maart), komt dikwijls vuur van pas.
Op Sinte Geertruid (17 maart) , komt de warmte de grond uit..
Regen druppels gutsen neer , niet bepaald fijn lente weer , en dan ook die harde wind , maart was ons niet goed gezind.
Regen op Sint Adriaan (5 maart), laat niets meer droog staan.
Regent het met Sint Albinus (1 maart) dat het giet , dan doet de boer dat veel verdriet.
Sint Albijn , veranderd suiker in wijn.
Sint Francisca (9 maart) schiet er uit , en gooit meestal de sneeuw er uit.
Sint Geertruid (17 maart), die mooie bruid , blaast de snijder de kaars uit.
Sint Job (2 maart) , heeft een echte bonen kop.
Sint Joseph (19 Maart) helder en klaar , geeft licht een vruchtbaar jaar.
Sint Josephdag , een goed jaar verwachten mag.
Sint Jozef schoon en goed , een vruchtbaar jaar hopen doet.
Sint Mathilde komt uit de hoeken , met hagelstenen bakt zij koeken.
Sint Michiel (29 september) steekt het licht aan , Maria Boodschap blaast het uit
Sneeuw in maart , voor vrucht en druiven nadeel baart.
Sint Gertruid (17 maart), de mooie bruid, blaast de (winter)kaars uit.
Sterren nacht voor Boodschap klaar , brengt een heel goed boerenjaar.
Stof in Maart , is goud waard.
Stuift het stof in maart , het is de boer goud waard..
Veel wind in maart , geeft appels in de gaard.
Vochtige maart , de boer zorgen baart. (Limburg)
Voor maart ziet de boer liever een wolf in het veld dan een schaap.
Voor oude lieden , heeft Maart goud in hare staart.
Voor ouderen heeft de grillige meert , veel kwade haren in z’n steert.
Voor puisten of een wond , is Maartse sneeuw gezond.
Vriest het op Sint Geertruid (17 maart), de winter is in 40 dagen niet uit.
Vriezende januari, natte februari , droge maart, regen in april , is de boeren hunnen wil.
Wat maart niet wil , doet april.
Wie grote bonen wil eten , moet Sint Job (2 maart) niet vergeten.
Wie zich zelf bemind , wacht zich voor de maartse wind.
Wie zich zelve mint , wacht zich voor maartse zon en aprilse wind.
Wil je een mooie witte was , dan komt Maartse sneeuw goed van pas.
Wil maart reeds donder , sneeuw in mei is geen wonder.
Zaai in maart niet te vroeg , er is nog tijd genoeg.
Zijn in maart de wolken groots en wijd , dan in mei het gewas goed gedijt
Zo de wind staat op Sint Gregorius (10 maart), staat hij nog veertien dagen.
Zo menig vorst in maart , zo menig dauw in april.
Zoals het weer de Veertig Martelaars (10 maart) vindt , zo blijft het weer veertig dagen met zijn wind.
Zoveel nevels in maart , zoveel onweders in de zomer.
Zoveel nevels in maart , zoveel regen na Pasen.
Zoveel nevels in maart zich tonen , zoveel onweer de zomer zal lonen.
Zuiverend en bijzonder vruchtbaar , is in maart de donder.

Top