Meteen naar de inhoud

Weerspreuken april / grasmaand

Een ideale aprilmaand is, aan de natte kant en niet te koud.
Bijzonder droog was het in Twente in april 1893 toen er geen neerslag viel.
Dit is nadien nooit meer voorgekomen.

  

Foto: Joha Effing

Over de milieu schade veroorzaakt door het vliegverkeer wordt bijna niet gesproken.
Foto: Zwerkvervuiling of spontane kunst door Moeder natuur zonder gevolgen?
                                               Plaatje: juni 2002.

Aan een april met regen , is de landman veel gelegen.
Al doet april ons mooi weer aanschouwen , het is net als een fortuin , we kunnen het niet vertrouwen.
Al is april nog zo goed , hij sneeuwt de land man op zijn hoed..
Als april blaast op zijn hoorn , is het goed voor gras en koorn. (Vlaams)
Als april lacht , boerke wees voor uw oogst bedacht.
Als april niet wil , doet mei , het voor allebei.
Als april schoon wil zijn , wroet mei gelijk een wild zwijn.
Als de hoenders kakelen lang en goed , zal het regenen in overvloed.
Als de specht lacht , dan regen wordt verwacht.
Als de spinnen vlijtig buiten weven , zullen wij mooi weer beleven.
Als de vors voor Marcus kwaakt , blijft hij later niet bespraakt.
Als het in april regenen wil , blijven de boeren niet stil.
Als het vriest op St. Vitaal (28), vriest het nog veertig maal.
Als in April de kevers ontstaan , dan zal mei van de kou vergaan.
Anemonen bij de vleet , geven een wit lentekleed.
April , doet wat hij wil.
April , heeft zijn gril.
April guur en nat , geeft veel koren in het vat.
April klaar en rein , mei zal des te wilder zijn.
April koud en mei warm , geen boer wordt er arm.
April koud en nat , veel koren in het vat.
April maakt de bloem , mei bekomt de roem.
April met ruw weer in zijn stoet , geeft koren en wijn in overvloed.
April met zijn gril , doet wat hij wil.
April veranderlijk en guur, brengt hooi en koren in de schuur.
April veranderlijk en nat , brengt hoi en boter in het vat,
April vlokjes brengen , mei klokjes.
April vult vele zolders, dank zij de vele donders.
April warm , Mei koel , Juni nat , vullen schuur en ook het vat.
Aprille zonne , doet water in de tonne.
Aprilleke zoet , geeft nog wel eens een witte hoed.
Aprilregen , boeren zegen. (Vlaanderen )
Aprilse aren , die zijn er al jaren.
Aprilse poot , is in mei sprokkelhout.
Aprilse regen , is in de tuin veel aan gelegen.
Aprilse vlokje , brengen meise klokjes.
Aprilweer en heren gunst , daar is geen boer op te maken. (Fries )
Bedenk wel , de voorjaarszon bruint snel.
Bloeien de bomen tweemaal op een rij , zal de winter zich rekken tot mei.
Bloeit april het eerst de kastanjeboom , de andere volgen dan met schroom.
Broedt de spreeuw al in april , dan is een schone meimaand op til.
Danst het lammetje in maart , april pakt het bij de staart.
De donder op de blote doren , de melkkruik verloren.
De echtelijke staat is als de maand april , nu zonneschijn, dan storm, dan weer stil.
De grasmaand wil ons graag verblijden , met een straal van alle jaargetijden.
De heren en aprillen , bedriegen wie ze willen.
De huwelijkse staat is als april , nu zon , dan storm en dan weer alles stil.
De vrouwen en aprillen , ze hebben beide hun grillen.
Droge april is niet der boeren wil , maar aprilse regen , daar is hun veel aan gelegen.
Een droge april , is niet der boeren wil.
Een grote zon en bleek van schijn , dan zal het regenachtig zijn.
Een ideale april maand is , aan de natte kant en niet te koud.
Een kikker die voor Marcus (25 april) kwaakt , blijft later heel vaak zonder spraak
Een kleine winter in april , is zeker geen mode gril.
Een natte april , dan doet de boer wat hij wil.(Vlaams )
Een natte april , is de boeren naar hun wil.
Geeft april al zware windstoten , dan zal het in de hele zomer zwaar gaan hozen.
Geeft april geen groei aan gras , in mei komen de bloemen ras,
Geeft april veel mooie dagen , dan pleegt mei de last te dragen.
Geeft april veel regen , zo brengt het rijke zegen.
Geen zaterdag zo kwaad , of de zon schijn vroeg of laat.
Goed gebouwd , is beter dan slecht gemest.
Gras dat in april wast , staat in mei vast. ( wast = groeien)
Grasmaands gril , is hooimaands wil.
Hebben wolken rode randen , altijd is er wind en nats voorhanden.
Heldere maneschijn in de late aprilnacht , schaadt allicht veel bloesempracht.
Het groen des velds het oog bekoort , doch zelden houdt april haar woord.
Het huwelijk is als de maand april , nu storm, dan regen en dan weer stil.
Het mag vroeg of laat zijn , april wil geen kwaad zijn.
Het zaterdagse weer op noen , is op de zondag heel te dag te doen.
Hoe groen het in het veld ook ons oog bekoort , doch zelden houd april zijn woord.
In april de windjes uit het zuiden , een groen natuur decor inluiden.
In april heldere maneschijn , zal de bloesem schadelijk zijn.
Is april klaar en rein , dan zal mei des te wilder zijn.
Is april met grasgroei laat , des te beter het in mei met de bloemen gaat.
Is april mooi , dan zal mei niet deugen.
Is april schoon en rein , dan zal mei minder zijn.
Is de avond rood en grauw de morgen , die twee willen mooi weer bezorgen.
Is het in april nat en koud , dan groeit straks het koren als een woud.
Is Isodoor (3 april) voorbij , dan is ook de noordenwind voorbij.
Komt Pasen begin april , dan valt de vriezeman stil.
Koude april geeft brood en wijn , zachte april is het ergste dat er kan zijn.
Laat het weer zijn zoals het wil , maar ontkleed u niet voor half april.
Ligt de poes de hele dag op de stoel , reken dan maar op een natte boel.
Maar aprilse regen , daar is hun veel aan gelegen.
Maartse zon en aprilse wind , bederft de huid van menig kind.
Mag het dauwen in april en mei , wij zijn in oogst en september blij.
Met aprilse koeken , lap je geen broeken.
Met Sint Katrien opgenomen , heeft wortel geschoten. ( 30 april Sint Catharina )
Mocht het dauwen in april en mei , dan is de boer in september blij.
Nachtvorst men een Zuidenwind op kersenblom , daar treurt de kweker om.
Nooit april zo zoet , of het sneeuwt de scheper op zijn hoed. (Vlaams )
Noorden wind in april en mei , maakt augustus en september blij.
Nu lacht hij weliswaar de zonnegloren , dan gooit hij met hagelstenen om de oren.
Ongehoorzaam zijn in de natuur, brengt onheil op den duur.
Op een april geen zon , vaak water in de ton.
Op een droge april , een natte zomer volgen wil.
Op Sint Huigen (1 april Sint Huigen) , valt de sneeuwman in duigen.
Op Sint Tiburtius na de noen , worden alle velden groen. (14 april Sint Tubertus.
Plant pompoenen op St. Marcusdag in de zon , ze worden dan zo dik als een ton.
Planten en zaden krijgen lucht in april , omdat de aarde zich openen wil.
Regen in april en mei , maakt de boerkens blij.
Sint Joris . (23 april Sint Joris) die de draak overwon , houdt meer van regen dan van zon.
Sint Marcus koud , ook heilig het hout.
Sint Marcusdag zaaien voor zonne , om pompoenen te krijgen gelijk tonnen.
Sinte Merc , lang en sterk. ( 25 april Sint Marcus)
Sinte Merc , plant uw bonen en ga naar de kerk.
Sneeuw in april is geen nood , maar bij zware nachtvorst in april gaat er meer dood.
Sneeuwt april nog op onze hoed , het is voor de druiven en koren goed.
Snelle gras groei verstikt de bloem , daar is het in de landbouw om te doen.
St. Joris warm en schoon , heeft ruw en nat tot loon.
St. Marcus koud , ook het Heilig hout.
Stuift het stof in maart , het is de boer goud waard.
’t Mag vroeg of laat zijn , april wil kwaad zijn.
Valt er in april veel nat , dan zwemmen de druiven tot in het vat.
Valt er voor Sint Joris geen regen meer , dan komt er na hem des te meer.
Valt in april veel nat , dan zwermen de duiven tot in het nat. ( overvloedige wijn oogst)
Verschaft ons april mooie dagen , dan pleegt mei de last te dragen.
Warme aprilse regen , is een grote zegen.
Wie zaait op Sint Ezechirel , zijn vlas gaart lukte altijd wel.
Wil April niet vertrouwen , hij is en blijft de ouwe, nu lacht hij met zonnegloren , dan gooit hij met hagelstenen om de oren.
Wil april toch niet vertrouwen , hij is en blijft de ouwe.
Zaait ge op Sint Ezechiel , zeker lukt de vlasgaard wel.
Zaait ge op Sint Terentuel , lukt uw tuintje wel. (10 april de heiligen Terentuel en Ezechiël )
Zolang voor Sint Markus(25) warm , zolang na hem koud.

Top